Project Description

מיכל זבולון מאפרת – סרטון שיווקי

הפקת סרטון שיווקי למאפרת מיכל זבולון.
ההפקה כללה יום צילום ועריכת וידאו מקצועית שהציגה את תהליך האיפור שעוברות הלקוחות של מיכל.