Project Description

סרטון שיווקי אלקטרה & קלא

סרטון שיווקי שהפקנו עבור חברת אלקטרה וקלא.
הסרטון מציג תהליך בניית חדר נקי – לפני ואחרי. שימוש בחומרים של הלקוח שצילם בעת תהליך הפרויקט ושילובם עם צילומי התוצאה הסופית, הוביל לתוצאה שלפניכם.