Project Description

סבא יהודה בן 90

קליפ שכתבו וצילמו במיוחד הנכדים האדירים האלו, לכבוד יום הולדתו של סבא יהודה שלהם שחגג 90!

המלצת הלקוח/ה

תודה גדולה לטל המוכשרת, שלמרות החומרים הדלים וכישרון השירה המפוקפק…
הצליחה לעשות קליפ מדליק.

מלי דיאמנט