Project Description

רחלי ועדי – קליפ הפתעה לחתונה

קליפ ליפסינק (התאמה של תנועות השפתיים לפסקול המקורי)
שנערך בהפתעה לרחלי ועדי והוקרן בחתונתם.
צילמו והשתתפו: משפחה וחברים.